Website chính thức là NetTruyenVii.Com, hiện đang khóa chức năng đăng nhập. Hãy cẩn thận khi truy cập các site giả mạo sẽ bị hack và dính virus,...

Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Vạn Tra Triêu Hoàng
6,699,106 5,110

Vạn Tra Triêu Hoàng

Ảnh Vệ
6,457,029 6,433

Ảnh Vệ

Đại Chu Tiên Lại
10,228,019 10,193

Đại Chu Tiên Lại

Cuồng Ma Tái Thế
8,402,588 8,380

Cuồng Ma Tái Thế

Lạn Kha Kỳ Duyên
13,987,007 13,833

Lạn Kha Kỳ Duyên

Tuyệt Thế Võ Thần
10,052,558 9,695

Tuyệt Thế Võ Thần

Cho Em Về Nhà Đi Anh
13,563,744 13,543

Cho Em Về Nhà Đi Anh

Khom Lưng
1,480,117 1,482

Khom Lưng

Vô Địch Đốn Ngộ
1,585,262 1,585

Vô Địch Đốn Ngộ

Sức Mạnh Của Ác Thần
2,492,810 2,477

Sức Mạnh Của Ác Thần